Medborgarförslag

posted in: Aktiviteter 0

Medborgarförslag som PDF

Medborgarförslag till Ljusnarsberg kommun

Kopparberg den 21 november 2016

Jag föreslår i första hand att alla, och i andra hand att så många som möjligt av, politiker / tjänstemän / medarbetare får tillgång till ett personligt exemplar av boken: ”Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar.” Lennart Lundin och Zophia Mellgren (redaktörer) 2:a, utökade, upplagan: ISBN 9789144069272. (1122.se/basta-boken)

På sidan: 1122.se har jag försökt att sammanfatta ett 50-tal böcker, om hjärnans funktion. Jag har då upptäckt hur svårt det är att hitta böcker som ger en översikt, i en och samma bok, om NPF. (Neuro Psykiatrisk Funktionsnedsättning) Men jag tycker att boken ”Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar” ger en bra första överblick och är en utmärkt grund för för att förstå hur man kan hjälpa och stödja personer, med drag av NPF.

Hur vanligt är då NPF i Ljusnarsberg kommun? Det behöver faktiskt undersökas! Men vi kan ta exempel: ”Av de elever som gick ut åk 9 år 2013 var det enligt uppgifter från elevhälsan ca 33% som hade någon form av diagnos” (Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014, för Kyrkbacksskolan) Lägg märke till att det är inte alla som har NPF-symtom som får någon diagnos. (väntetiderna, för att få en utredning, kan vara hopplöst långa) Forskare tror att NPF är ärftligt. I så fall kan man förutsätta att andelen elever som har NPF-symtom speglar hur många föräldrar som har NPF. Och faktiskt i förlängningen hur många av befolkningen i kommunen, som är drabbade av NPF.

Om vi jämför med ”mirakelskolan” i Nossebro: (Essunga kommun) ”En stor andel av eleverna, särskilt 2011 års avgångselever, fick specialpedagogiskt stöd under högstadiet. 19 procent i denna årskull hade en neuro psykiatrisk diagnos” (Inkludering och socialt kapital – Skolan och ungdomars välbefinnande) som faktiskt finns att låna på Kopparbergs bibliotek. (1122.se/nossebro) Vad säger de själva på Nossebro skola? Är det något mirakel? Nej, de förklarar att alla medarbetarna fick tillgång till samma relevanta kunskap, som de även kunde diskutera mellan sig.

Det sägs att Ljusnarsberg kommun har den högsta andelen av skuldsatta medborgare, hos Kronofogden, i Sverige! NPF och oförmåga att hålla ordning på sin egen ekonomi kan höra ihop. (även om det finns exempel på motsatsen) Betyder det då även att Ljusnarsberg har den högsta andelen med medborgare, som har NPF-symtom, i hela landet? Det borde undersökas!

Det positiva är att historien har visat att de individer som uppvisar NPF-symtom kan klara sig mycket bra om de får rätt hjälp och stöd från sin omgivning. Behöver vi vänta på att alla medborgare, i Ljusnarsberg, blir utredda? Nej, man kan ge stöd och hjälp även om man bara misstänker NPF. (precis som i skolan) Vilka kan då hjälpa till? Är det bara socialen? Eller bara specialutbildade kuratorer? Nej, medarbetare i de olika verksamheterna kan hjälpa varandra! Tänk om Ljusnarsberg kommun kan få ned sina höga ohälsotal så här enkelt? Vad tjänar man inte då?

Det vore även en god ide om Ljusnarsberg kommun ordnar att alla kan diskutera mellan sig och sina arbetskamrater om sina erfarenheter och vad man har hittat för kunskap. Vi i Attention (som har drygt 15.000 medlemmar, i Sverige) kan ordna studiecirklar, i Ljusnarsberg, om det behövs.

Med vänliga hälsningar,

Bo Henningsson, Kopparberg, 1122.se/kontakt

Jag har fått hjälp av medlemmar i Attention (Lindesberg, Kopparberg, Nora och Hällefors) att utforma detta medborgarförslag. Läs mer om vår förening på: attention-lindesberg.se