Ny föräldragrupp, i vår

posted in: Aktiviteter 0

Lindesberg med grannkommuner

Varmt välkommen till föräldragrupp!

Tid och plats

Föräldragruppen startar under våren 2017, och vi träffas tre gånger mellan 17.00-19.00 i Näsby församlingshem, Frövi. Vi börjar när vi har fått ihop en grupp på minst fem personer. Det finns möjlighet att ta med barnen.

Målgrupp

Cirkeln riktar sig till dig som är medlem i Attention och är förälder till barn i skolan i första hand barn i låg och mellanstadiet. Vi erbjuder en möjlighet att finnas i en gemenskap där du kan möta andra som är i en liknande situation, vilket stärker självkänslan och hjälper dig att komma vidare i svåra situationer som kan uppstå i din förälder/anhörigroll. Du får också möjlighet att skapa nya nätverk med likasinnade.

Syftet med gruppen är

att få träffa andra i en liknande situation för att lära, uppleva och reflektera kring egna erfaren-heter och det egna välbefinnandet.

att öka medvetenheten om hur förälder får tillgång till sin egen styrka och kan hantera den stress som uppstår i familjen.

att ge föräldrar möjlighet att lära sig mer om hur man som förälder kan hantera de utmaningar som det innebär att ha barn med en NPF-diagnos.

Innehållet i träffarna

  • Presentation och att lära känna varandra

  • Rättigheter och anpassningar i skolan /lösningsfokus

  • Hemmasittare/skolarbetsvägran

  • Lågaffektivt bemötande

  • Självkänsla och självförtroende

Träffarna bygger på diskussioner, texter och övningar baserade på ovanstående teman.

Kostnad

Självkostnadspris för fika och eventuellt material.

Kontakt

För ytterligare information om föräldragruppen kontakta

Ordförande: Tuula Pettersson 070-352 40 94