Kurs i första hjälpen, till psykisk hälsa

posted in: Aktiviteter 0

MHFA Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Första hjälpen till psykisk hälsa

Ett utbildningsprogram som lär dig hur du bäst tar kontakt och inleder Första hjälpen till psykisk hälsa.

Bakgrund

Ökade kunskaper till en bred allmänhet om Första hjälpen vid akut kroppsskada har bidragit till att rädda liv. Precis som LABC vid akut kroppslig sjukdom finns nu ett Första hjälpenprogram vid olika psykiska kristillstånd, med en handlingsplan.

Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid) har utvecklats i Australien (www.mhfa.au).  Programmet har översatts till många språk  och är internationellt prövat och utvärderat.

Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet har sedan 2010 i uppdrag av regeringen att sprida Första hjälpenprogrammet i Sverige (www.mhfa.se).

Kursen sprids från NASP på Karolinska Institutet genom en instruktörsutbildning.

Målet är

Psykiska kristillstånd och sjukdomstillstånd är mycket vanliga.  Psykisk ohälsa drabbar de flesta någon gång i livet.  Ett psykiskt kristillstånd ser olika ut hos olika individer.

Ett övergripande mål med spridningen av kursen i Sverige är att med ökade kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar och en handlingsplan för olika kristillstånd öka beredskapen hos en bred allmänhet att i vardagliga sammanhang uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande.

Spridningen av kursen har också som mål att minska fördomar och  negativa attityder kring psykisk ohälsa och sjukdom och därigenom lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering.

En så tidig hjälp som möjligt främjar också tillfrisknande och en kortare återhämtningsperiod.

Första hjälpenkursen är en 12-timmars kurs. Den kan ges i olika tretimmarsmoduler anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en  drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Vi erbjuder fyra dagars utbildning i MHFA man måste vara med vid alla fyra gångerna.

De två första tillfällena är 17 och 18 oktober mellan klockan 8.30-12.00 de andra två dagarna är 25 och 26 oktober 8.30-12.00.

Vi kommer att hälla till på RSMH, Storgatan 47 c i Örebro.

Välkomna Monica Winberg Buhr och Tuula Pettersson

Anmälan görs till

Tuula Pettersson

Tuula.pettersson@hjarnkollnsph-orebrolan.se eller

Telefon: 070-305 96 63